Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Και η σκέψη μου θα είναι εκεί μαζί σου...
Να σου κρατάει συντροφιά μέχρι να ρθείς πάλι κοντά μου........
Και να νιώσω ξανά την γέυση απ'το άρωμα σου........